O nas

Szanowni Państwo

Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresu ochrony danych osobowych od 2017 r.

Naszym nadrzędnym  celem jest pomoc podmiotom sektora publicznego, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w sprawnym i zgodnym z prawem wdrożeniu procedur związanych z ochroną danych osobowych.

Nasze doświadczenie wskazuje, że prawidłowe wdrożenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), nierozerwalnie łączy się z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Mając na uwadze zapewnienie gwarancji jak najwyższych standardów świadczonych usług, kierujemy do wykonywania tej funkcji jedynie osoby z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, które to doświadczenie poparte jest stosownym wykształceniem zdobytym na kierunkowych studiach podyplomowych oraz na szkoleniach organizowanych między innymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regularnie bierzemy udział w konferencjach i warsztatach tematycznych z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów rozszerzamy zakres świadczonych usług o zadania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii,  zwaną dyrektywą o ochronie sygnalistów poprzez organizację systemu obsługi zgłoszeń i ochrony danych sygnalistów.

Obsługę oferowanego przez nas systemu realizują osoby posiadającym niezbędne wyksztalcenie jak również doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskania, obsługi i bezpieczeństwa informacji prawnie chronionej.

Każdy nasz klient jest dla nas ważny.

Dlatego nie przyjmujemy zleceń, których ilość lub sposób ich realizacji wymuszałby na nas obniżenie naszych standardów świadczenia usług.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.